Sekundærdata    hypotese    retorisk    StoffogStil    undersøkelser    fiktiv    sosialen    grafikk vitenskapelige   historisk    det hvite rommet    deduktiv    verksted    fenomen    Pearl Paint    empiriske    ingenting-rom    forskning    object    etymologisk    personlig    bokverksted    formelle    intuitiv    Utopia    data   plantegning    Bauhaus    Borges