Skitthegga (Hegga) er elva som renner fra Heggsjø i Kjekstadmarka, via Røyken til Gjellumvannet. Langs Skitthegga har det vært industriproduksjon helt frem til våre dager, for eksempel fyrstikkproduksjon, kjeksfabrikk, trelastfabrikk, steinhuggeri, gummifabrikk og ullvarefabrikk. Nå er Heggedal fabrikker tilholdssted for blant annet Asker Kunstfagskole, der jeg ble uteksaminert i 2010.

 Elva har i nyere tid fått godkjent Skitthegga som offisielt navn etter at det har vært et kallenavn på folkemunne. Elva har behov for en opprenskning, og det var bakgrunnen for billedserien. Bildet; «Hegga», er det tredje bildet i serien, der alle spor av skitt er visket ut. Dette er et silketrykk i opplag på 21, gjort med utgangspunkt i et foto, mens de to andre bildene; «Harmoni» og «Miljø» er etsninger som kun er trykket i ett eksemplar. Asker kommune prioriterer tiltak i Shitthegga i sin plan for tettstedsutviklingen.