LINJENE MELLOM VÅRE TANKER

- kan du tenke utenfor ordene?

Den visuelle tanken har form som bilde eller film. Logos, eller ordene materialiserer tankelinjer, abstraherer, forenkler og gjør dem tilgjengelig for andre, men underveis i oversettelsen blir ofte meningen borte.

 

Arbeidet består av et fotografisk arbeid 600cmx120cm, letterpress trykk på vegg, samt et arkivskap i stål med fragmenter av en bok om tankelinjer og brudd.